Наблюдения на голям воден бик (Botaurus stellaris)

Карта на зимни наблюдения на големия воден бик (Botaurus stellaris) в България

2019 г.

26.12.2019 г. (LG 18) – видяна една птица кацаща в тръстиков масив (наблюдение: BirdersReports)