БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ (PRECELLARIIFORMES)

Семейство Буревестникови (Procellariidae)

Жълтоклюн буревестник (Calonectris diomedea)
Атлантически буревестник (Puffinus puffinus)
Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan)