Рядко наблюдение на сива чучулига (Calandrella [Alaudala] rufescens) през зимата

На 18.01.2020 г. Павел Симеонов и Joe Cockram са наблюдавали и заснели 1 екз. сива чучулига (Calandrella [Alaudala] rufescens) по морския бряг около Шабла.
Това е препратката към новината във ФБ страницата на П. Симеонов, където има и две снимки на птицата.
Досега не са ни известни наблюдения на вида през средата на зимата.
Има още едно наблюдение на 1 екз., също от Павел Симеонов, на 10.03.2016 г. около с. Тюленово.
Това е препратка към албума на П. Симеонов във ФБ с няколко снимки на този индивид.
В списъка на BUNARCO на установените видове птици в България до 2014 г. (включително), сивата чучулига е с извънгнездови статус само, като мигрираща. Горните наблюдения, показват че видът епизодично, с единични екземпляри или ежегодно, също малобройно, зимува в страната.
Прецизното оглеждане на чучулигите през зимата, би помогнало да се открият и други зимуващи индивиди от вида.
Моля, за наблюдения на сивата чучулига по всяко време на годината, както и за установяване на близката до нея късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) през зимата ни пишете на info@birdersreports.com или споделете в общодостъпни платформи за събиране на информация за наблюдения на птиците или ФБ групи.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*