Зимни наблюдения на малки чайки (Hydrocoloeus minutus) в Пловдивско

Възрастна малка чайка (Hydrocoloeus minutus) в зимно оперение

На 15.12.2019 г. в язовир до гр. Пловдив наблюдавахме малко ято от осем хранещи се малки чайки (Hydrocoloeus minutus). Една от птиците беше тазгодишна (1-ва зима), а останалите двугодишни (2-ра зима) и възрастни. Не успяхме да ги снимаме, защото бяха далече, а и полета им беше бърз и маневрен.
Единична зимуваща възрастна птица беше наблюдавана и в р. Марица, в крайните източни части на гр. Пловдив на 17.01.2017 г.
Във “Фауна на България”, т. 26, Aves, Част II, (1997 г.) зимуването на вида е упоменато за “предимно по Черноморското крайбрежие…”, като има и една регистрирана птица с пръстен край гр. Русе.
Наблюденията на малката чайка във вътрешността на страната през този период от годината продължават да бъдат малко.

Възрастна малка чайка (Hydrocoloeus minutus), гр. Пловдив
Възрастна малка чайка (Hydrocoloeus minutus), сред жълтокраки чайка (Larus michahellis), гр. Пловдив

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*